Channel information
Network Name:WeNet
Channel Name:#Vol4'e_logovo
Last users:2
Last updated:2019-10-20 13:58:54
Current topic:

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2016-09-02 - 2019-10-20
2016-05-12 - 2016-09-01
V tom vina liw' 4to byl on derzok, v tom 4to ne priznaval pravil, v tom 4to byl v svoih pesnqh derzok k tem kto rodom ludskim pravil, v tom 4to wel ne tuda kuda slali, v tom 4to byl on kak volk odino4ka...