Channel information
Network Name:WeNet
Channel Name:#bots
Last users:12
Last updated:2019-08-20 05:34:19
Current topic:
Kanal s botami seti WeNet, u kogo oni est' - You Are Welcome! | Pomo}' po napisaniu botov zdes' ne okazyvaut! | Vladel'cam botov - otklu4ite u svoih botov reakciu na !top i !stat dlq kanala #bots i perevedite !seen v rejim otveta notisom. | Nawi izve4nye druz'q -=> Kanal #EggDrop

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2016-05-12 - 2019-08-20
Kanal s botami seti WeNet, u kogo oni est' - You Are Welcome! | Pomo}' po napisaniu botov zdes' ne okazyvaut! | Vladel'cam botov - otklu4ite u svoih botov reakciu na !top i !stat dlq kanala #bots i perevedite !seen v rejim otveta notisom. | Nawi izve4nye druz'q -=> Kanal #EggDrop
2018-08-06 (07:50:22 - 07:50:22)
2015-03-06 - 2016-05-12
����� � ������ ���� WeNet, � ���� ��� ���� - You Are Welcome! | ������ �� ��������� ����� ����� �� ���������! | ���������� ����� - ��������� � ����� ����� ������� �� !top � !stat ��� ������ #bots � ���������� !seen � ����� ������ �������. | ���� �������� ������ -=> ����� #EggDrop