Channel information
Network Name:WeNet
Channel Name:#igra
Last users:11
Last updated:2019-06-17 21:32:17
Current topic:
*** Voprosy i Anagrammy , *** Zapusk viktoriny - !start *** Samye lu4wie - !top *** Info o sebe - !mesto *** Podskazki vydautsq AVTOMATI4ESKI ***

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2018-03-21 - 2019-06-17
*** Voprosy i Anagrammy , *** Zapusk viktoriny - !start *** Samye lu4wie - !top *** Info o sebe - !mesto *** Podskazki vydautsq AVTOMATI4ESKI ***
2018-08-06 (07:50:22 - 07:50:22)
2018-03-17 - 2018-03-21
masters aka Petr Zuev (25.12.1985 - 17.03.2017) - segodnq rovno god, kak ego net s nami. Ve4naq pamqt'
2017-01-11 - 2018-03-17
*** Voprosy i Anagrammy , *** Zapusk viktoriny - !start *** Samye lu4wie - !top *** Info o sebe - !mesto *** Podskazki vydautsq AVTOMATI4ESKI ***' Dobavlena igra Slovesa, dlq zapuska !slovesa start, u Viktoriny i igry Slovesa rejtingi otdel'nye
2017-06-07 - 2017-06-10
==-- /!\ Idut remontnye raboty. Bota skoro zapustim /!\ --==
2017-06-03 - 2017-06-07
==-- /!\ Idut remontnye raboty. Bota skoro zapustim /!\ --==
2017-06-02 - 2017-06-03
==-- /!\ Idut remontnye raboty /!\ --==
2017-05-24 - 2017-06-02
masters aka Petr Zuev. Pomnim. Skorbim. 25.12.1985 - 17.03.2017. Carstvo nebesnoe
2017-05-23 - 2017-05-24
masters aka Petr Zuev. Pomnim. Skorbim. 25.12.1985 - ?.?.2017. Carstvo nebesnoe
2017-01-17 - 2017-01-18
4erez neskl'ko dnej viktorina snovo budet, na servere s botami avariq*** Voprosy i Anagrammy , *** Zapusk viktoriny - !start *** Samye lu4wie - !top *** Info o sebe - !mesto *** Podskazki vydautsq AVTOMATI4ESKI ***' Dobavlena igra Slovesa, dlq zapuska !slovesa start, u Viktoriny i igry Slovesa rejtingi otd
2016-12-31 - 2017-01-11
Pozdravlqem vseh s nastupau}im Novym Godom!!! *** Voprosy i Anagrammy , *** Zapusk viktoriny - !start *** Samye lu4wie - !top *** Info o sebe - !mesto *** Podskazki vydautsq AVTOMATI4ESKI ***' Dobavlena igra Slovesa, dlq zapuska !slovesa start, u Viktoriny i igry Slovesa rejtingi otdel'nye
2016-05-12 - 2016-12-31
*** Voprosy i Anagrammy , *** Zapusk viktoriny - !start *** Samye lu4wie - !top *** Info o sebe - !mesto *** Podskazki vydautsq AVTOMATI4ESKI ***' Dobavlena igra Slovesa, dlq zapuska !slovesa start, u Viktoriny i igry Slovesa rejtingi otdel'nye
2016-03-11 - 2016-05-12
*** ������� � ��������� , *** ������ ��������� - !����� *** ����� ������ - !��� *** ���� � ���� - !����� *** ��������� �������� ������������� ***' ��������� ���� �������, ��� ������� !������� �����, � ��������� � ���� ������� �������� ���������
2016-03-08 - 2016-03-11
���� ������� ����������� � 8 ����� *** ������� � ��������� , *** ������ ��������� - !����� *** ����� ������ - !��� *** ���� � ���� - !����� *** ��������� �������� ������������� ***' ��������� ���� �������, ��� ������� !������� �����, � ��������� � ���� ������� �������� ���������
2015-06-28 - 2016-03-08
����� '*** ������� � ��������� , *** ������ ��������� - !����� *** ����� ������ - !��� *** ���� � ���� - !����� *** ��������� �������� ������������� ***' ��������� ���� �������, ��� ������� !������� �����, � ��������� � ���� ������� �������� ���������
2015-03-06 - 2015-06-28
����� '*** ������� � ��������� , *** ������ ��������� - !����� *** ����� ������ - !��� *** ���� � ���� - !����� *** ��������� �������� ������������� ***'