Channel information
Network Name:WeNet
Channel Name:#justtalk
Last users:4
Last updated:2019-06-17 13:32:17
Current topic:
Nas malo i nas vse men'we...

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2019-05-24 - 2019-06-17
Nas malo i nas vse men'we...
2019-04-23 - 2019-05-24
Pozdravlqem Dimka S Dnem Varen'q!!!!!!
2019-04-05 - 2019-04-23
GGGGGGGGGGGGPro}aj Doca!!!!GGGGGGGGGGGG
2019-03-18 - 2019-04-05
GGGGGGGGGGGGJdem 1 maqGGGGGGGGGGGG
2019-02-22 - 2019-03-18
<> <> <> Pozdravlqem s 23 fevralq! <> <> <>
2019-01-28 - 2019-02-22
----===>{((!!!Pozdravlqem beda s DR!!!!))}<===----
2018-11-07 - 2019-01-28
()()()()()()ZEP: sbori}e ni}ih i obezdolennyh()()()()()()
2018-09-28 - 2018-11-07
----===>{((!!!Pozdravlqem Docenta s DR!!!!))}<===----
2018-09-21 - 2018-09-28
----===>{((!!!Pozdravlqem Tiw' s DR!!!!))}<===----
2018-09-17 - 2018-09-21
----===>{((!!!Pozdravlqem Crafty s DR!!!!))}<===----
2018-08-15 - 2018-09-17
----===>{((!!!slav'sq zep!!!))}<===----
2018-08-11 - 2018-08-15
Vse horowo!!! Nado tol'ko verit'!!! :-))))) I vosstanut mawiny iz pepla qdernogo ognq!!! =)))))
2018-08-09 - 2018-08-11
Vse horowo!!!! Nado tol'ko Verit'!!!))))) I vostanut mawiny iz pepla qdernogo ognq!!!)))))
2018-06-26 - 2018-08-09
Vot vse i vernulos' na krugi svoq!!!!!))))))
2018-06-20 - 2018-06-26
Sbornaq ROSSII tvorit 4udesa!!!! ili den'gi tvorqt 4udesa!?!?!??!?!)))))
2018-05-07 - 2018-06-20
Prekrasnaq pogoda!!!! Ne pravda li?
2018-04-26 - 2018-05-07
A 4to tebe nado?!??!?! A 4to est'!!! A 4to u tebq est'?!?!?!? A to 4to nado!!!!)))))0
2018-04-25 - 2018-04-26
Vse horowo!!!! Idem ko dnu!!!!!
2018-04-23 - 2018-04-25
Pozdravlqem Dimok s Dnem Varen'q!!!! Vsego samogo nailu4wego i pozitivnogo!!!!!
2018-04-04 - 2018-04-23
Pozdravlqem s 8 aprelq!
2018-03-07 - 2018-04-04
Pozdravlqem s 8 marta!
2018-02-27 - 2018-03-07
surovye budni
2018-02-25 - 2018-02-27
Pozdravlqem volt s DR!
2018-02-02 - 2018-02-25
Budni, 4ornye
2017-12-29 - 2018-02-02
S nastupau}im NG! Pozdravlqemsq
2017-12-22 - 2017-12-29
Den' energetika! Pozdravlqemsq
2017-12-21 - 2017-12-22
Pozdravlqem PIayer c DR!
2017-11-16 - 2017-12-21
Pozdravlqem Olu s Dnem Rojdeniq!
Pastbi}e dojnyh korovok
2017-10-25 - 2017-11-16
Dimok jenilsq - my ego pozdravlqem. VOT!
Pastbi}e dojnyh korovok
2017-10-23 - 2017-10-25
Pastbi}e dojnyh korovok
2017-09-28 - 2017-10-23
Pozdravlqem Docenta s DR!
2017-09-21 - 2017-09-28
Pozdravlqem Tiw' s DR!
2015-09-17 - 2017-09-21
2017-08-02 - 2017-08-03
----===>{((!!!Idite vse naaaaaaaaaa...!!!))}<===----
2017-07-20 - 2017-08-02
()()()()()()Kto ne rabotaet, togo ... nu, togo ...t ^__^()()()()()()
2017-06-23 - 2017-07-20
()()()()()()Kto ne rabotaet, togo edqt ^__^()()()()()()
2017-03-13 - 2017-06-23
()()()()()()Kto ne rabotaet, tot est ^__^()()()()()()
2017-03-09 - 2017-03-13
()()()()()()Pozdravlqem MaGZz S DR!()()()()()()
2017-03-06 - 2017-03-08
----===>{((!!!Idite vse naaaaaaaaaaaaah!!!))}<===----
2017-03-03 - 2017-03-06
----===>{((!!!Pozdravlqem Dreamer s DR!!!!))}<===----
2017-02-28 - 2017-03-03
()()()()()() nam p-c()()()()()()
2017-02-27 - 2017-02-28
()()()()()()Pozdravlqem volt s DR!()()()()()()
2017-01-10 - 2017-02-27
%%%%%% Ostav' odejdu vsqk suda vhodq}ij ('_')... %%%%%%
2016-12-03 - 2017-01-10
%%%%%% Ostav' nadejdu vsqk suda vhodq}ij ('_')... %%%%%%
2016-12-22 - 2016-12-23
%%%%%% S dnem energetika||| Ostav' nadejdu vsqk suda vhodq}ij ('_')... %%%%%%
2016-12-21 - 2016-12-22
%%%%%% Pozdravlqem PIayer s Dnem Rojdeniq ||| Ostav' nadejdu vsqk suda vhodq}ij ('_')... %%%%%%
2016-11-16 - 2016-11-17
Pozdravlqem Florku s Dnem Rojdeniq !!!
2016-11-16 (06:08:02 - 20:08:06)
Pozdravlqem Florku s Dnem Rojdeniq !!! i idite vse nah ... !!!
2016-11-11 (15:10:33 - 18:10:32)
Crafty huj te a ne zp, ty uwel na 2 minuty ran'we
2016-10-19 - 2016-11-11
Slav'sq ZEP!
2016-10-03 - 2016-10-07
Idite vse nah...
2016-09-28 - 2016-10-03
Pozdravlqem Docenta s Dnem Rojdeniq| 9mal jdet tebq
Ludiiii... vy gdeeeee?...
2016-09-16 - 2016-09-28
Ludiiii... vy gdeeeee?...
2016-09-21 - 2016-09-22
Pozdravlqem Tiw' s Dnem Rojdeniq i idite vse nah ... !!! Ludiiii... vy gdeeeee?...
2016-09-07 - 2016-09-16
Ludiiii... vy gdeeeee?...
Idite vse nah....
2016-09-06 - 2016-09-07
Den'gi budut to4no...no kogda - ne znau (s) Ness i Fleks pokaaaaaaaaa!!!
2016-09-02 - 2016-09-06
Den'gi budut to4no...no kogda - ne znau (s) Ness pokaaaaaaaaa!!!
2016-08-26 - 2016-09-01
Den'gi budut to4no...no kogda - ne znau (s) Ness pokaaaaaaaaa!!! i idite vse nah!
2016-06-27 - 2016-08-26
Den'gi budut to4no...no kogda - ne znau (s)
2016-06-22 - 2016-06-26
Deneg net... vy derjites' tut i tam !!!
2016-06-21 - 2016-06-22
Deneg net... vy derjites' tut i tam my vezde do vas doberemsq ))
2016-06-16 - 2016-06-21
Deneg net... vy derjites' tut i tam
2016-06-15 - 2016-06-16
Deneg net... vy derjites' tut
Razarestujte nam, nakonec, }eta, plyat'
2016-06-07 - 2016-06-14
Deneg net... vy derjites' tut
2016-06-06 (13:24:27 - 15:24:27)
Razarestujte nam }eta My v jope (_h_)
2016-06-02 - 2016-06-05
Razarestujte nam }eta
2016-06-01 (08:23:59 - 08:23:59)
Jdem zvonka iz OK
2016-05-31 (11:23:55 - 22:23:57)
Zavtra leto V)
2016-05-30 (07:23:48 - 16:23:49)
Vseh s ponedel'nikom! Ura!
2016-05-27 - 2016-05-29
Vseh s pqtnicej! Ura!
2016-05-26 (08:23:26 - 17:23:29)
Pozdravlqem Nessa s DR!
2016-05-25 (10:43:43 - 21:43:40)
Deneg net, no vy derjites' zdes', vam vsego dobrogo, horowego nastroeniq i zdorov'q ...
2016-05-25 (06:43:35 - 09:43:41)
Deneg net, no vy derjites' zdes', vam vsego dobrogo, horowego nastroeniq i zdorov'q (s) Medvedev
2016-05-18 - 2016-05-25
Ura, 4erez nedelu dadut avans ^__^
2016-05-17 - 2016-05-18
Nas ..but, a my krep4aem
2016-05-12 - 2016-05-17
Kakaq bool', kakaq booooooool', ktu u nas snova ... NOL'
2016-05-10 - 2016-05-12
����� �����, ����� �����������, ��� � ��� ����� ... ����
2016-04-18 - 2016-05-03
����� ��� ��������...� ��� ������ ������ (�
2016-04-18 (05:58:34 - 05:58:34)
������� �������� �����, ��� ?
2016-04-15 - 2016-04-18
��� ������, ��� ?
2016-04-13 - 2016-04-15
� ����� � ���....
2016-04-11 - 2016-04-13
������������������������ ����� �� ��� � �� �� � ���
2016-04-04 - 2016-04-11
���������� ����� - �� �����
2016-03-17 - 2016-04-04
���������� ����� - ��� �����
2016-03-16 - 2016-03-17
�� �����
2016-03-11 (05:54:38 - 18:54:42)
�������� !!! � ����� ��� ��� ...
2016-03-09 - 2016-03-11
����������� ����� � ��������� �� !!! � ����� ��� ��� ...
2016-03-10 (08:54:30 - 10:54:32)
��� ��� ������� � ��� �� �����?!...��� �� ���!!
2016-03-10 (04:54:30 - 07:54:32)
UEFA Champions League Round of 16 09.03 FC Zenit 1-2 SL Benfica
2016-03-04 - 2016-03-09
����������� ���� ������� � ����������� ���������� 8 ����� :)
2016-03-03 - 2016-03-04
����������� ���� � ������� �����! ���� � ���� �������� ^__^
2016-03-01 - 2016-03-03
����������� ���� � ������� �����!
2016-02-25 - 2016-03-01
����������� volt c ��!
2016-02-20 - 2016-02-25
����, �� ����� ������� :'(
2016-02-11 - 2016-02-20
��� ��� ����� !!!
2016-01-12 - 2016-02-10
----===>{((!!!� ����� ��� ���.....!!!))}<===----
2015-12-30 - 2016-01-12
()()()()()()C ����������� ����� MMXVI �����!()()()()()()
2016-01-11 (07:36:16 - 11:36:17)
()()()()()()C ����������� ������ ����� MMXVI �����!()()()()()()
2015-12-28 - 2015-12-30
���-����� ._.
2015-12-24 - 2015-12-26
� ����������� �� ����� 2016 �����!
��� ������ ...
2015-12-23 - 2015-12-24
����������� ���� � ���� ����������!
������...| ��� ������
���, �� ����� ������
2015-12-22 - 2015-12-23
����������� ���� � ���� ����������!
������...| ��� �����
2015-12-22 (06:34:14 - 11:34:15)
����������� ���� � ���� ����������!
������...
2015-12-21 - 2015-12-22
����������� PIayer'a � ��!
� ����� ��� �����������....
2015-12-18 - 2015-12-21
������� ���! ������� ���! ������� ���!
2015-12-09 - 2015-12-18
ZEP, ZEP, I love you. Do you love ZEP? Yes, I do.
2015-11-18 - 2015-12-05
� ����� ��� �����������....!
2015-12-04 (09:10:34 - 11:10:33)
������, ������������. �����, �����������. ����, ����������
2015-12-01 - 2015-12-04
������, ������������. �����, �����������
2015-11-30 - 2015-12-01
������, �����������
2015-11-16 - 2015-11-18
����������� Florka � ��!
� ����� ��� �����������....!
2015-11-08 - 2015-11-16
� �����... ����� ���������� � �����
God bless the ZEP
2015-11-02 - 2015-11-08
God bless the ZEP
2015-11-02 (06:07:24 - 07:07:25)
_____!_____
2015-10-30 - 2015-11-02
���� � ����� �������...
2015-10-29 - 2015-10-30
�����...
2015-10-28 - 2015-10-29
-��� ���, � �� �� (�)�������� -��� ���, � �� �� (�)�
2015-10-26 (08:06:46 - 11:06:47)
���� ��� !!111
2015-09-29 - 2015-10-24
� ����� ��� ��������������!...
2015-10-19 - 2015-10-21
�����������, �������� ������������ ������ � �������...(�
2015-10-16 - 2015-10-19
��������� �������
2015-10-15 - 2015-10-16
����, ���! �� ����� �������! ����!!
2015-10-13 - 2015-10-15
����� ������, ������. ��� ������ ��� ������ �� ����������, ������� �����. � �� ������. � ��� �����. � �� � ���...
2015-10-02 - 2015-10-13
�������
2015-09-30 (13:19:36 - 17:19:35)
����, �����, � ���� ����. ��� ���
2015-09-30 (11:19:34 - 12:19:36)
����, � ���� ���
2015-09-28 - 2015-09-29
����������� ������� � ���� ��������!
2015-09-21 - 2015-09-28
����������� ���� � ���� ��������!
2015-09-17 (06:18:22 - 15:18:26)
� ����� ��� ���������������
2015-09-15 - 2015-09-17
��� ������� ����� !!11
2015-09-14 - 2015-09-15
�������-���� 8-� ��� 12.09 ���� 2:2 ��� ��� 1:1 ��� ��� 3:1 ���� 13.09 ��� 1:0 ��� ��� 4:0 ��� [2�] ���� � ��� [19:00] 14.09 ��� � ���� [16:00] �� � ��� [18:30]
2015-09-04 - 2015-09-14
----===>{((!!! � ����� ��� �����...!!!))}<===----
2015-09-02 - 2015-09-04
----===>{((!!! ����������� ������� � ��!
� ����� ��� �������������������...
!!!))}<===----
2015-07-29 - 2015-09-02
----===>{((!!! � ����� ��� �������������������...!!!))}<===----
2015-07-28 - 2015-07-29
----===>{((!!! Crafty �������� � �������� � ����
� ����� ��� �������������������...
!!!))}<===----
2015-06-10 - 2015-07-28
----===>{((!!!� ����� ��� �������������������...!!!))}<===----
2015-06-09 - 2015-06-10
������ ��� ������ ����. ����� ��� 1-3 ����� ������� ���������� ������ ���������� ������ 2015 �������� ����� ���� 0:0 ���� |1:0| ������ 4:1 ����� |1:0| ��������� ���� ����� �������� ������ 4:2 ��������
2015-04-24 - 2015-06-09
()()()()()() � ����� ��� �������������� ... ()()()()()()
2015-05-05 (07:43:40 - 08:43:38)
()()()()()() ����������� Garik-ru � ��!
� ����� ��� �������������� ...
()()()()()()
2015-04-23 - 2015-04-24
()()()()()() ����������� ����� � ���� �������� !!!! � ����� ��� �������������� ... ()()()()()()
2015-03-11 - 2015-04-23
()()()()()() ����� ��� �������������� ... ()()()()()()
2015-04-15 - 2015-04-16
()()()()()() ����������� Paladin'a c ��!
����� ��� �������������� ...
()()()()()()
2015-03-26 - 2015-03-31
()()()()()() � ���� �������� ����� � ����� ��� �������������� ... ()()()()()()
2015-03-10 - 2015-03-11
()()()()()() ����������� MaGZz'a � ��!
����� ��� �������������� ...
()()()()()()
2015-03-06 - 2015-03-10
()()()()()()� ����� ��� �������������� ... ()()()()()()