Channel information
Network Name:WeNet
Channel Name:#romantic
Last users:25
Last updated:2019-06-25 12:33:05
Current topic:
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2018-03-10 - 2019-06-25
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
2019-01-06 - 2019-01-09
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
s nastupau}im Rojdestvom
2018-12-31 - 2019-01-06
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
S nastupau}im 2019!
2018-08-06 (07:50:23 - 07:50:23)
2018-03-12 - 2018-03-13
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Depeche_Mode, Ksuwa, s dnem r. tebq. bud' vsegda prekrasnoj
2018-03-08 - 2018-03-10
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Dev4at s vos'moj martoj vas!
2017-03-14 - 2018-03-08
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ |
2018-02-23 - 2018-02-24
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ s dnem za}itnika ote4estva!
2017-07-28 - 2017-07-29
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
C dnem sistemnogo administratora!
2016-05-12 - 2017-07-28
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
2017-05-09 - 2017-05-10
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ S Dnem Pobedy! Pozdravlqem Raufa s Dnem Rojdeniq. S4ast'q i Uda4i!
2017-04-24 - 2017-04-28
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
2017-04-23 - 2017-04-24
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
Pozdravlqem Eugine-x s dnem rojdeniq! Zdorov'q, uspehov, ryjuu i detej po-bol'we!
2017-03-14 (18:04:56 - 18:04:56)
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq
2017-03-09 - 2017-03-14
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
adamix aka Vladislav Griwin. Pomnim. Skorbim. 30.08.1993 - 03.03.2017 / https://vk.com/wall-118492317_1668
2017-03-07 - 2017-03-09
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
Lubimye nawi devo4ki! Pozdravlqem vas s mejdunarodnym jenskim dnem! Bud'te takimi je prekrasnymi! My vas lubim! S prazdnikom!
2017-01-13 - 2017-01-20
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Vseh s Novym godom po staromu stilu!
2016-12-31 - 2017-01-10
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Vsem romantikam s4astlivogo novogo 2017 goda!
2016-12-25 - 2016-12-27
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, fl1irta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
2016-12-24 - 2016-12-25
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, fl1irta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Den' voinskoj slavy Rossii - Den' vzqtiq tureckoj kreposti Izmail
2016-12-11 - 2016-12-13
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Alenuwka, pozdravlqem tebq s Dnem Rojdeniq! @}->--
2016-12-05 - 2016-12-08
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ V etot den' SA povernula fawistkie pol4i}a vspqt', ne pustiv v Moskvu. Slava Geroqm"
2016-11-27 - 2016-11-28
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ C dnem Mamy, nawi lubimye Mamy! ps. Voz'mi telefon, pozvoni Mame
2016-11-13 - 2016-11-27
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
2016-11-08 - 2016-11-13
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Pozdravlqem prekrasnuu Tanuwu (Murmaiden) C DNEM ROJDENI9!! Ulybok, s4ast'q, zdorov'q!!! :***
2016-10-24 - 2016-11-08
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
2016-10-19 - 2016-10-24
Luke, s Dnem rojden'q! Vsq4eskih uspehov, legkih putej i prekrasnogo nastroeniq! :: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
2016-08-01 - 2016-10-19
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/
2016-07-31 - 2016-08-01
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Pozdravlqem nawu lubimuu pisklu Ole4ku (Ozarnicu) S Dnem Rojdeniq!
2016-06-30 - 2016-07-01
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ Pozdravlqem Jene4ku (Luna) s Dnem Rojdeniq! S4ast'q i Lubvi!
2016-06-12 - 2016-06-13
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ S dnem Rossii, 4atlane!
2016-06-01 (08:23:59 - 08:23:59)
:: Romantic :: Mesto dlq znakomstv, flirta i drujeskogo ob}eniq Citatnik- http://quotes.syrix.ru/ S Dnem Za}ity detej i s pervym dnem Leta!
2015-12-12 - 2016-05-12
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/
2016-05-09 - 2016-05-10
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � ���� ������! ����������� ����� � ���� ��������. ������� � �����! ����� � �����
2016-05-04 - 2016-05-05
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ TrollFace - � ������, ����� ������� � ��������
2016-04-23 - 2016-04-24
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����������� Eugine-x � ���� ��������! ��������, �������, �����
2016-04-14 - 2016-04-22
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Koteg> ���, � � ����������� ����� ������ ������ <Metallic> ���
2016-04-06 - 2016-04-07
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����������� ������ (GOLDENBOY) � �������� � ���� ��������! ��������, ����� � �������!
2016-04-05 - 2016-04-06
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����������� �������� � ���� ��������! ��������, �������, ������� �� ����
2016-03-24 (07:56:02 - 07:56:02)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ Liss> �� ��� ���� :) � �� ����, �� ��������
2016-03-23 (17:55:58 - 18:55:58)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����� �� ��������� ������� ����������, ��� �����������...
2016-03-21 - 2016-03-22
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ������ , � ���� ��������! ������� �� ������ ��������, ��-������ ����� ��������- http://quotes.syrix.ru/
2016-03-09 - 2016-03-16
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ 09/03/2016 10:58:59 <����> � �� ��� ������? ���� ������
2016-03-07 - 2016-03-09
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ������� ���� �������! ����������� ��� � ������������� ������� ����! ����������� ������ �� ������ � �����������! �� ��� �����
2016-02-08 - 2016-03-07
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ��������� - ��� ��, ��� �������� ���� � �������, ������������ ����������� ��������
2016-02-07 - 2016-02-08
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����������� ����� � ���� ��������! ��������, ������, �����
2016-02-05 - 2016-02-07
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����������� alextai � ���� � ���� ��������! �������!
2016-02-05 (10:38:51 - 13:38:52)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <+DarkCat> ������ ��������
2016-02-04 - 2016-02-05
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> � ������ � ����� �����
2016-02-03 - 2016-02-04
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> � ������� �� ����������� � ����� ������������.
2016-02-02 - 2016-02-03
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����������� ������ � ��! �����, �� ����� ����!
2016-01-30 - 2016-01-31
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ 23:23:52] <+Luna> �(22:23:22)� <Luke> �� ���� �����
2016-01-28 - 2016-01-30
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> ������ ������ ����� �
2016-01-27 - 2016-01-28
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> ������ � ����������. ������� ���� � ������ ��� ����, ������ ������ �� ����� �������
2016-01-27 (18:37:55 - 20:37:56)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> ������ � ����������. ������� ���� � ������ ��� ����, ������ ������ �� ����� ������� <DarkCat> �� ������ ���������
2016-01-27 (08:37:53 - 17:37:56)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> Kristinka :***
2016-01-24 - 2016-01-27
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Ksandr> ������� �� � ����� ���� ����� ������������� ����..�� <Luke> ������, �������, ����� ���������
2016-01-24 (20:37:39 - 20:37:39)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Ksandr> ������� �� � ����� ���� ����� ������������� ����..��
2016-01-22 - 2016-01-24
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <���������> ��� ���� <Luke> � �� ������
2016-01-22 (08:37:24 - 12:37:26)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <���������> ��� ���
2016-01-21 - 2016-01-22
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> �������� ����� ������ � � ���� <DarkCat> � ���� ����� � ����� �������
2016-01-20 - 2016-01-21
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> �������� ����� ������ � � ����
2016-01-19 - 2016-01-20
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <���������> LuTeR: ������ ������ �����
2016-01-18 - 2016-01-19
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> � ��� ������� ������
2016-01-18 (15:37:02 - 16:37:01)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> ������ ��� ��� � ���� �� ����� <Luke> ������ ����� <Luke> �������� �� ��
2016-01-18 (14:37:00 - 14:37:00)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> �������� �� ��
2016-01-18 (13:37:01 - 13:37:01)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> �� ������� ���� ����� �� �������� ����� ������� <Luke> ��� ������ ����� �������� =(
2016-01-18 (12:36:59 - 12:36:59)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> "� ����� ������ �� ���� ������ <Luke> ��� ������ ����� ������
2016-01-18 (09:37:01 - 11:37:01)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> "� ����� ������ �� ���� ������ <Luke> Liss, ����� ��� ������
2016-01-18 (08:36:59 - 08:36:59)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> "� ����� ������ �� ���� �����
2016-01-17 - 2016-01-18
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <���������> �� ���������� � ���� ��� � ��� ��������
2016-01-16 - 2016-01-17
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ������ ���� ��������
2016-01-14 - 2016-01-16
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> Koteg ������, ���� ) <����> Luke ������, ������� :) <����> ��� ����� - ��������� ����, �������! <BlueTurtle> ���������� ������� ����� ����
2016-01-14 (14:36:36 - 14:36:36)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> Koteg ������, ���� ) <����> Luke ������, ������� :)
2016-01-14 (09:36:36 - 13:36:37)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> Koteg ������, ���� ) <Trollface[wrk]> - ��� ��������� ����� �� ������ ������������ ������� ������� � �����������
2016-01-12 - 2016-01-14
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � ����� �����, ������-���������! �����, ��������, �����! <Trollface[wrk]> - ��� ��������� ����� �� ������ ������������ ������� ������� � �����������
2016-01-02 - 2016-01-12
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � ����� �����, ������-���������! �����, ��������, �����! http://dedmoroz.fucking-great-advice.ru/
2016-01-10 - 2016-01-11
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> ��� ����� ����, � ������ <����> � � ����� ������ � ������ �� ����� �����
2016-01-10 (12:36:12 - 12:36:12)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> ��� ����� ����, � �����
2015-12-31 - 2016-01-02
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � ����� �����, ������-���������! �����, ��������, �����
2016-01-01 - 2016-01-02
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � ����� �����, ������-���������! �����, ��������, �����!<����> Kristinka � ��� ����� ��������� ���
2016-01-01 (12:35:14 - 13:35:14)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � ����� �����, ������-���������! �����, ��������, �����!<����> Kristinka � ������ ��������
2015-12-30 - 2015-12-31
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � ���� ��������, �����! ���� ���� �������! �����, ��������, �������!
2015-12-29 - 2015-12-30
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> �������, ������� �������� ������ � ������ �������
2015-12-28 - 2015-12-29
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <fedot> �� ���� � ��� , ��� ��� � ����� ����� ������� � ��������, ����� ����
2015-12-25 - 2015-12-28
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ��� ������ �������� ��� ��������
2015-12-24 - 2015-12-25
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> � ���� ������� <Luke> ����� � ����� �������� <Troll[wrk]> ������, ������
2015-12-24 (11:34:29 - 11:34:29)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> � ���� ������� <Luke> ����� � ����� ��������
2015-12-20 - 2015-12-24
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> � ���� ������
2015-12-19 - 2015-12-20
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ������ ���� � �������� ����
2015-12-19 (19:34:00 - 21:34:02)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <�����_����> � ������ ������� ����� �� ����� �������� ����� �� 15 ������� ) ��� ��� - ������ )
2015-12-17 - 2015-12-18
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <BlueTurtle> ��� ��� ����� - ��� ���� �����
2015-12-15 - 2015-12-17
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ���� ������� ����� �� ) <����> ���� ����� ���� ����
2015-12-15 (10:33:37 - 14:33:40)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ���� ������� ����� �� )
2015-12-14 - 2015-12-15
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ����� ����� ���� ������ � ����������� ������
2015-12-13 (12:11:28 - 18:11:28)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> ���� ��� ����� �����
2015-12-12 - 2015-12-13
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Anaconda> �������, ��� ������ � ������� �� ������
2015-12-12 (16:11:22 - 22:11:26)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> bloodshed � ���� �������� ������� ���)
2015-12-11 - 2015-12-12
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <DarkCat> �� � � ���� 250 ��� ����� �� ���� <DarkCat> ���� ������ 4 ����� � ����. � ��� �� � ����������� � ����
2015-12-11 (06:11:13 - 13:11:16)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ * ���� �������������� Koteg �
2015-12-09 - 2015-12-11
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NarKoteg> Kristinka: �� �����?
2015-11-10 - 2015-12-09
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/
2015-12-07 (14:10:53 - 16:10:52)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Nordic> Strekoza � ���� �� - � ����������� . * ���� �������� TOshik � ������ ����� :)
2015-12-06 - 2015-12-07
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Nordic> Strekoza � ���� �� - � ����������� . <CostaRica> Kristinka: � ���������� ������ ������ �������, � ��� �� �������
2015-12-05 - 2015-12-06
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Nordic> Strekoza � ���� �� - � ����������� . <����> KRASS ���� ���� ������ )))))))))))))))))))))))))))
2015-12-05 (11:10:39 - 14:10:42)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/
2015-12-04 - 2015-12-05
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <fedot> ������ ��������� ���� � ��� �������� 20 ��� � ������ 10 ����( //
2015-12-02 - 2015-12-04
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <fedot> ������ ��������� ���� � ��� �������� 20 ��� � ������ 10 ����( // <����> Koteg ������
2015-12-02 (10:10:22 - 15:10:22)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <fedot> ������ ��������� ���� � ��� �������� 20 ��� � ������ 10 ����( // <����> Koteg ���� � ���
2015-12-01 - 2015-12-02
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <fedot> ������ ��������� ���� � ��� �������� 20 ��� � ������ 10 ����( // <Dre> ������ �� ������ ����� ������
2015-11-29 - 2015-12-01
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <fedot> ������ ��������� ���� � ��� �������� 20 ��� � ������ 10 ����( // � ��� �� ������ ��� ����� ����� � ��� <����> ���� �� �������� <�����> � � ������
2015-11-29 (18:10:05 - 18:10:05)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <fedot> ������ ��������� ���� � ��� �������� 20 ��� � ������ 10 ����(Kristinka: � ��� �� ������ ��� ����� ����� � ��� <����> ���� �� �������� <�����> � � ������
2015-11-29 (13:10:01 - 17:10:05)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <fedot> ������ ��������� ���� � ��� �������� 20 ��� � ������ 10 ����((((Kristinka: � ��� �� ������ ��� ����� ����� � ��
2015-11-28 - 2015-11-29
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <�����> ��� �� �������������� �����
2015-11-27 - 2015-11-28
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> Kristinka, ������� �� ��� <�����> Kristinka: ������� �� ��
2015-11-27 (11:09:51 - 11:09:51)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> Kristinka, ������� �� ��
2015-11-24 - 2015-11-27
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <��������> � ���������� ����...
2015-11-23 - 2015-11-24
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <�����> Kristinka: ���� ��������� ����� �� ����������� ,���� ���� ������=/ <enot> � ����������� ��������
2015-11-23 (12:09:26 - 14:09:28)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <�����> Kristinka: ���� ��������� ����� �� ����������� ,���� ���� ������=/
2015-11-19 - 2015-11-23
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <syrix> ��������� - �����
2015-11-18 - 2015-11-19
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> ��������� ������ ��� <�����> �� ��� ��� ������ �� �
2015-11-17 - 2015-11-18
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> ��������� ������ ��� <Koteg> ��� �����
2015-11-17 (09:08:50 - 16:08:55)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> ��������� ������ ��
2015-11-16 - 2015-11-17
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> �� ��� ������ ������� �� ������ �������� ������������ <LuTeR> ��� � ���� �� ������
2015-11-15 - 2015-11-16
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> �� ��� ������ ������� �� ������ �������� ������������ <NDrop> 3 ������� ���� ��������� <NDrop> �� �� �������� �������
2015-11-15 (14:08:43 - 16:08:42)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> 3 ������� ���� ��������� <NDrop> �� �� �������� �������
2015-11-14 - 2015-11-15
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <������> �� ���� ����� , ���
2015-11-14 (09:08:34 - 16:08:37)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <�����> ����� ������ ������
2015-11-13 - 2015-11-14
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ������ ������ ��
2015-11-09 - 2015-11-10
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����������� ������� (Murmaiden) � ���� ��������!
2015-11-07 - 2015-11-09
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/
2015-11-06 - 2015-11-07
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> Kristinka: � �� ����� ������ �� ������, �������
2015-11-04 - 2015-11-06
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> ������ ����� <*****> � ���� ���� �� ������ ������� 500 ������ . <������> ������ - � � ����������� ))) ������ � ����� )
2015-11-04 (12:07:38 - 16:07:39)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> ������ ����� <*****> � ���� ���� �� ������ ������� 500 ������ . ��� ��� �� ���� �� �� ������
2015-11-04 (00:07:36 - 11:07:37)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> � ���� ����� 6 ������� ���� � ������ <NDrop> �� ��� ��� � ���� �������� <Mint> � ������� �������, � �� ����� ���� ������
2015-11-02 - 2015-11-03
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ����������� ��������� (����) � ���� ��������!
2015-10-30 - 2015-11-02
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <��������> ���� ������ ���������� ������ �� ���������� ������ � ������ �������� // <BlueTurtle> ���� ������ ��� �������� ����
2015-10-30 (18:07:12 - 19:07:11)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <��������> ���� ������ ���������� ������ �� ���������� ������ � ������ �������
2015-10-28 - 2015-10-30
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <BlueTurtle> ����������� � �������� �����, � ������� ������� �����
2015-10-26 - 2015-10-28
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ [NDrop] �� ����� �� ��������� ��� �� ����� ��� �� �������. ��� �� ���. � ���� ����� �������� � � ��������. � ������� � ���
2015-10-26 (21:06:51 - 21:06:51)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop_> � ������� ���� �� � [NDrop] �� ����� �� ��������� ��� �� ����� ��� �� �������. ��� �� ���. � ���� ����� �������� � � ��������. � ������� � ���
2015-10-25 - 2015-10-26
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ������, ���� �� �����, � ���� �����... ������� ���� )
2015-10-24 - 2015-10-25
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ Mint, ������� ! � ���� �������� ����!
2015-10-23 - 2015-10-24
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <buriedalive> NDrop � ���� ����� �� �������? http://chotamdrop.suka.se/70000 <NDrop> https://pp.vk.me/c628818/v628818877/28c6d/4IuX7btOO00.jpg https://pp.vk.me/c628818/v628818877
2015-10-23 (21:06:35 - 21:06:35)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ @NDrop� 70 000 ������� ����� ���� �� �������
2015-10-23 (14:06:32 - 20:06:33)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <���^���> �� ���� �� ���� ����� � ����� �� ������ :))
2015-10-23 (09:06:31 - 13:06:32)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> � � ����� ����� � ���� ���
2015-07-11 - 2015-10-23
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/
2015-10-22 (13:06:26 - 19:06:50)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> Kristinka �� �� - � �� ��������� ����������.
2015-10-19 - 2015-10-21
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ���, �������, � ���� ��������! <Quant> Kristinka: ���� ������ c������ ��� � ���� ������� �� ������ �������, ��� �� ������ � �������, � ��� ��� ���� � ����� ���������
2015-10-19 (05:43:36 - 16:43:40)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ ���, �������, � ���� ��������! <Luke> ������� ���
2015-10-18 - 2015-10-19
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ������� ���
2015-10-17 - 2015-10-18
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <�����> Kristinka: ������ �� ������ ��������! ����� ����� ���������.!
2015-10-17 (09:43:25 - 19:43:32)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> ������ ���� :(
2015-10-14 - 2015-10-17
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> �� �� ���� ������, ���������� ���������� ��������� � ������� �� ����.... ������������� �� ����
2015-10-13 - 2015-10-14
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> � �����-�����������
2015-10-12 - 2015-10-13
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Eugine-x> syrix: �� � � ������� �� �����
2015-09-18 - 2015-10-12
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/
2015-10-07 (12:20:19 - 17:20:17)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Mint> ................
2015-10-02 (14:19:51 - 14:19:51)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Trollface[wrk]> � ���� ���� �� �����
2015-10-02 (12:19:47 - 13:19:48)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <BlueTurtle> ����� ������ ����� � ���� ������� - �� )
2015-10-01 - 2015-10-02
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Trollface[wrk]> Kristinka: ����� �� ��
2015-09-30 - 2015-10-01
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ * LuTeR ������ �� ����� �� ����� ��������: ���������, ����� ����!!!!
2015-09-25 - 2015-09-30
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> ������ ��
2015-09-24 - 2015-09-25
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> �����������, �����, �� ��� ��� ������� �����. � �� ���� ������ �� ������ ���� �������� ������� - ���������� ��������
2015-09-23 - 2015-09-24
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> ����� �������� � �������� ���� ����� ��� ������ ���
2015-09-23 (08:18:56 - 11:18:56)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> ����� �������� � �������� ���� ����� ��� ������ ���� <NDrop> ����� �������� ��������� ������� �����
2015-09-19 - 2015-09-23
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> * NDrop ��������� ����� -B #Love Kristinka!*@*:*
2015-09-16 - 2015-09-18
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> �� ���..� ���� ������� ����� <NDrop> ���� �� ��������..� ������ �����
2015-09-15 - 2015-09-16
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> ���� ��� ����� �� ��������� �������
2015-09-11 - 2015-09-15
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> ������ ������ ���� ��� ����������� ��� �� ������� ������ ������ �� ��������
2015-09-06 - 2015-09-11
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> � ��������� ���������� � ���������� ���
2015-09-01 - 2015-09-06
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <���������> � � ����)))
2015-09-01 (09:16:50 - 09:16:50)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> ����� ����� �����������
2015-08-31 - 2015-09-01
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Dre> ������ �����
2015-08-27 - 2015-08-31
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <BlueTurtle> LuTeR - ����� ( �. Wit )
2015-08-26 - 2015-08-27
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> ����� ����������� ���� � �����
2015-08-25 - 2015-08-26
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop>���� ������������ ����� �������� <Dre> ..........................
2015-08-25 (12:16:18 - 13:16:16)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop>���� ������������ ����� ������
2015-08-21 - 2015-08-25
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ http://www.youtube.com/watch?t=33&v=N_YMiyklY1Q
2015-08-19 - 2015-08-21
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Mint> [16:16] ** 'Kristinka' �������� � ������ ������������. ������������ ������������ ���: �����, ������ ���������, �����������, ����������
2015-08-15 - 2015-08-18
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> �� � ���� ����� ����� <��������> ���� ������ � ����� �������))
2015-08-04 - 2015-08-15
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Dre> ���� ���� ���� ����������� ������� ���� - �� �������������� �������
2015-08-04 (16:13:25 - 19:13:26)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � <Staaaaa> ...���������� ���������� � ����������� ...
2015-07-31 - 2015-08-04
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ � ���� ��������, ��������! �������, ��� �� � ����
2015-07-29 - 2015-07-31
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> Kristinka ������� ��� �
2015-07-29 (10:12:56 - 12:12:53)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> ��� ������ � �� �������
2015-07-27 - 2015-07-29
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> � ������ ������� ������� �� ���������� ���� ��� �
2015-07-26 - 2015-07-27
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> ��� � �� ����
2015-07-24 - 2015-07-26
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ * Kristinka ������ � ������
2015-07-17 - 2015-07-19
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/<����> � ����� ���
2015-07-16 - 2015-07-17
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ [20:22:00] <������> �� .. � ����� ����, �������� ������, ��� � �������, ������ ����� � ����� �� ������������� ����� ��������, ������� ����� � ���������� �� ������ )))
2015-07-12 - 2015-07-14
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <Luke> Kristinka, ��������� �������� ��� � ������ � ���� ���������
2015-07-10 - 2015-07-11
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� ��������- http://quotes.syrix.ru/ <����> ������� ���� ����. (LuTeR)
2015-07-09 (23:11:12 - 23:11:12)
[02:03:20] :: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <����> ������� ���� ����. (LuTeR)
2015-07-02 - 2015-07-09
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ����: �� ����� ! \ LuTeR: �� ����� �������� )) � �� �� ��� �� �����, �� ���� �� ������ ))
2015-07-02 (11:10:24 - 16:10:29)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ �� ������ ��������� ���������� ������! <kitkat> ���, ����
2015-07-02 (07:10:30 - 10:10:23)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ �� ������ ��������� ���������� ������
2015-06-29 - 2015-07-02
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <Mint> ** 'Kristinka' �������� � ������ ������������
2015-06-28 - 2015-06-29
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <�����> ������� �� �������
2015-05-15 - 2015-06-28
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/
2015-06-27 - 2015-06-28
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> � **� ������ ��
2015-06-22 - 2015-06-26
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <_DoN_> � ����� ��������� ��� ������ � ������
2015-06-19 - 2015-06-21
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <NDrop>� �� ������ ���� ������� ������ ��� ��� �� �� ���� ������ �� ���� � ������ ����� �� �����
2015-06-16 - 2015-06-19
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <BlueTurtle> ������ � ���� ���� ������� �������
2015-05-21 - 2015-06-16
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/
2015-06-12 - 2015-06-14
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <enot> ������ ������� .... � �����������
��� ������
2015-06-11 - 2015-06-12
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <enot> ������ ������� .... � ����������
2015-06-11 (09:27:06 - 13:27:06)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <enot> ������ �������
2015-06-07 - 2015-06-08
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ����������� ����� (������) � ���� ��������)) ����� ����� ���� � ��������!! :*
2015-06-02 - 2015-06-05
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <������> <LuTeR> ����
2015-06-02 (11:31:40 - 12:31:36)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> �������� ���� ��������� ����� �������
2015-06-01 - 2015-06-02
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <������> NDrop � ����� ���� �� �� �� �����, ������ �������, ����� - ����
2015-05-29 - 2015-05-31
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <Trollface[wrk]> ����� ��������� ��*���� � ����� ��������
2015-05-28 - 2015-05-29
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> ��� ����� � �����
2015-05-28 (07:24:15 - 08:24:13)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ � ������ ������ ����� � ������ ����� � ������ ���� ����
2015-05-27 - 2015-05-28
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> � ������ ������� ����� ����
2015-05-25 - 2015-05-27
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> �� � �� ������
2015-05-17 - 2015-05-21
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ Made in Trollface[wrk] http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/7/8/5444877.jpg
2015-05-17 (16:23:25 - 21:23:28)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ������� �������� ������������� ���� ������ � ����������
2015-05-17 (07:23:25 - 15:23:28)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <YooKim> �����, ������� �������, ��� ������ ��� ����� �������.? ))) ����� �� ����� �����!
2015-05-15 - 2015-05-16
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ����������� enot � ���� ��������!
2015-05-13 - 2015-05-15
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ � ���� �������� �����!! ����� ����� ���� � ��������))
2015-05-12 - 2015-05-13
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> � ���� �������� ����� - 9 ���) � 14 ��� �
2015-05-09 - 2015-05-12
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ � ���� ������! ����������� ����� � ���� ��������! �������!
2015-05-09 (03:43:52 - 05:43:50)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ � ���� ������!
2015-05-05 - 2015-05-09
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <nlo> ������! ������ ���! �������� ���� ����
2015-05-06 - 2015-05-07
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> ��� ���� ������ �� ��������, � ����) � ����� ��� ��� ��� � ����������
2015-05-06 (10:43:44 - 11:43:43)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> ��� ���� ������ �� ��������
2015-05-01 - 2015-05-05
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ � ���������� �����, �����!! ���!! ���!! ���!!
2015-05-04 - 2015-05-05
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ������(Trollface)! ����������� ���� � ���� ��������! ��������, ������� ����, ����� �������, ����� �������!! �� �, ���� ������, ������ ���� ����� � �����)):*
2015-05-03 - 2015-05-04
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <NDrop> 3 ������� �������. 2 ������� ����� � 7 ����� ���� ����� ����
2015-04-30 - 2015-05-01
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <LuTeR> ������ ���� ����� ��� ���� �����
2015-04-30 (06:57:51 - 11:57:53)
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/
2015-04-28 - 2015-04-30
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ����������� � �� ������ ������������ � ���������� ���������� - Wit`�!!!
2015-04-24 - 2015-04-28
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <������> ...
2015-04-23 - 2015-04-24
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ����������� ���� (Eugine-x) � ���� ��������!! �������� ����, ������� � ������� �� ����!! :*
2015-04-20 - 2015-04-23
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/
2015-04-14 - 2015-04-20
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <_�������_> ����� ���� ��������� ���� �������...���� ������ �������� ������ �����
2015-04-09 - 2015-04-14
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <�����> ������. ������ � � ���� ���� <Kristinka> ����� ������
2015-04-08 - 2015-04-09
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ <�����> ������. ������ � � ���� ���� ��� ��� ��������� ����� � ������ <�����> � �� ��������� ��� ����
2015-04-06 - 2015-04-08
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ����������� �������-��������� � ���� ��������! �����, ��� ���������!
2015-04-05 - 2015-04-06
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ Makar: ����� � ���
2015-04-01 - 2015-04-05
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ 'Microsoft ��������� ����� ��������� �� � MS-DOS Mobile http://habrahabr.ru/post/254607/
2015-03-24 - 2015-04-01
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ' ��������� ����������: �����
2015-03-23 - 2015-03-24
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ '
2015-03-20 - 2015-03-23
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ | ���������(����) � ��� ��������! �������� ������� �����
2015-03-09 - 2015-03-20
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ '
2015-03-07 - 2015-03-09
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ ' �������!! � �����������!!))
2015-03-06 - 2015-03-07
:: Romantic :: ����� ��� ���������, ������ � ���������� ������� �������� - http://quotes.syrix.ru/ '