Channel information
Network Name:WeNet
Channel Name:#volgograd
Last users:1
Last updated:2019-10-20 12:58:54
Current topic:

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2016-08-10 - 2019-10-20
2017-05-09 - 2019-10-20
Dobro pojalovat' na #volgograd! Ob}aemsq na lubye temy! :)
2017-05-09 (15:39:25 - 22:39:27)
S vvelikim Dnem Pobedy!
2017-03-12 - 2017-05-09
Dobro! poob}aemsq, m? ;) na lubye temy :) krome intimnyh! === S Dnem Rojdeniq, Kseniq! ===
2017-02-06 - 2017-03-12
Dobro! poob}aemsq, m? ;) na lubye temy :) krome intimnyh!
2016-05-12 - 2017-02-06
Dobro pojalovat' na naw Volgogradskij kanal! Volgogradcy, zahodite na #Volgograd davajte etot zame4atel'nyj kanal delat' qr4e, krawe, ob}itel'nee! Ne prohodite mimo! Ob}ajtes' na razli4nye temy!
2016-05-12 - 2016-08-10
2013 | C hren znaet 4em! | Renaissance 2014
BGSB1800
2016-02-05 - 2016-05-12
����� ���������� �� ��� ������������� �����! �����������, �������� �� #Volgograd ������� ���� ������������� ����� ������ ����, �����, �����������! �� ��������� ����! ��������� �� ��������� ����!
2016-02-04 - 2016-02-05
����� ���������� �� ��� ������������� �����! �����������, �������� �� #Volgograd ������� ���� ������������� ����� ������ ����, �����, �����������! �� ��������� ����! ��������� �� ��������� ���� � ����������!
2016-01-28 - 2016-02-04
����� ���������� �� ��� ������������� �����! ��������, ���������, ����� ������ ���� ���! :)
2015-03-06 - 2016-01-28
��������� ���� - ����� ���